Datacenter

  • Står ni inför att bygga egen eller ny datahall eller serverrum?
  • Har ni höga krav på säkerhet och en sund driftsekonomi?
  • Har ni intresse av en flexibel lösning för er IT drift?

Sätterstrand erbjuder ett mycket kraftfullt datacenter där ni tryggt kan placera er centrala IT- och kommunikationsmiljö. Vårt datacenter består av två hus (totalt ca 1000 m2) som är fysiskt skilda från varandra. Detta gör det möjligt att skapa mycket säkra och smarta lösningar, allt inom ett datacenter.

Vi erbjuder fullständig redundans vad gäller fiber, kraftförsörjning och övrig teknisk infrastruktur. Detta innebär att vi kan erbjuda en optimal miljö för IT drift dygnet runt, året runt, 24/7/365.

Colocation BAS Colocation BAS är grunden i vårt erbjudande. Detta innebär att ni som kund hyr plats i vårt datacenter och nyttjar vår tekniska plattform.

Colocation PLUS Med Colocation PLUS kan ni applicera olika tjänster, fram till totalt driftåtagande 24/7/365.

Miljö- och energicertifierad av EU 

Miljö- och energicertifierad av EU